Gdzie stosować poszczególne rodzaje masek przeciwgazowych?

W służbach mundurowych zwłaszcza w straży pożarnej maski przeciwgazowe stanowią jeden z podstawowych elementów ochrony osobistej. Niemal w każdej akcji połączonej z pożarem strażacy są zmuszeni do używania odpowiedniego rodzaju masek.

Zadania masek przeciwgazowych

Zadaniem maski przeciwgazowej jest niedopuszczenie do dostania się do wnętrza organizmu człowieka trujących substancji. Maski stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia powietrza. Najczęściej używają ich funkcjonariusze straży pożarnej, pracownicy firm zajmujących się chemikaliami oraz rolnicy posiadający duże gospodarstwa rolno – spożywcze. Stosowanie masek przez pracowników ustalone jest przez zapisy w prawie. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia ochrony twarzy i dróg oddechowych wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko występowania groźnych dla człowieka substancji.

Maska przeciwgazowa filtracyjna

Maski można podzielić na filtracyjne i izolacyjne. Maski filtracyjne stosowane są w miejscach skażonych, w których niebezpieczne cząsteczki są na tyle duże, aby mogły być przechwycone przez filtry umieszczone w masce. Człowiek nadal oddycha powietrzem, w którym się znajduje, ale jest ono oczyszczone przez sita zawarte w masce. Tego typu ochronę najczęściej stosują strażacy walczący z pożarem. Jest to również maska, którą w pierwszej kolejności podaje się osobie poszkodowanej przez dym. Maska posiada szkła pozwalające na swobodne patrzenie oraz specjalnie zamontowaną membranę, która umożliwia wydobywanie się głosu na zewnątrz.

Maski izolacyjne

Drugim rodzajem maski są maski izolacyjne. Ich działanie polega na całkowitym odcięciu człowieka od powietrza, w którym przebywa. Powietrze jest dostarczane do dróg oddechowych poprzez rurkę połączoną z butlą z tlenem. Maska jest całkowicie szczelna i nie przepuszcza trujących substancji znajdujących się na zewnątrz. Tego typu maski używane są w momencie bardzo dużego skażenia lub w przypadku, gdy nie wiadomo jaka substancja spowodowała zanieczyszczenie środowiska.

Jak prawidłowo dbać o maski przeciwgazowe?

Maska przeciwgazowa ze sklepu Hobby4men musi być regularnie sprawdzana i atestowana. Kontroli powinna zostać poddana zwłaszcza szczelność maski przeciwgazowej. Korzystanie z maski uszkodzonej lub wadliwej może doprowadzić do tragedii. W momencie alarmu nie ma czasu na kontrolę sprawności. Maska musi być również dopasowana rozmiarem do wielkości głowy. Dlatego wszędzie tam, gdzie maski stanowią obowiązkowe wyposażenie każdy powinien mieć własną indywidualną ochronę przeciwgazową.